Light Gallery - Jubileum - Sveio skulekorps 50år!
Skulekorpset
Solist
Gammal og nåværande musikant
Gamle dirigentar
Jubileumskorps musikantar
Veggen med korpsets historie
Solist 2
Kornettane
Ensemble
Jubileumskorps, bilde 1
Jubileumskorps, bilde 2
Frispilling m/skulekorpset
Kakefest
Leiar held tale
Fyrste dirigent
Kakebord
Vi fekk og fleire helsingar
Helsing frå kommunen fekk vi óg
Aspirantane spelar Spania
Deler av alle aspirantane, nåværande musikantar og gamle musikantar
* Click on the image for start slide show !