Light Gallery - Småkorpskonkurransen, mars 2012
Festkonsert m/Tysvær Brass
Flugelhornsolo.
Grovmessing.
Pokalen vi klarte å hale inn med stykket ,,Men gär jag over engarna''!
Wi!
* Click on the image for start slide show !