Light Gallery - Islandstur, februar 2012
Stykket som gav oss solistprisen!
Ein av mange attraksjonar
Gocart-kjøring
Thumbs up!
Geysir!
Grovmessing
Solokornettar og althorn
2nd og 3rd-kornetter!
Alle samla
Dypt konsentrert
Fly er alltid like kjekt!
Nesten ikke plass igjen på flyet.
Medan nokon køyrer gocart, nyttar andre tida til å strikke
Godt fornøgd med at vi snart er fremme!
Kommande aspirant?
No tek vi snart av!
Ein av våre 3 gode trommeslagerar!
Får den snart utbrudd?
* Click on the image for start slide show !